JobsDB เผยแนวโน้มเงินเดือนปี 64 งาน IT ดิจิทัลมาแรง ค่าตัวแพงทุกระดับ

จ๊อบส์ ดีบี เผยแนวโน้มเงินเดือนปี 64 พบงานไอที งานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล มาแรง ค่าตัวแพงทุกระดับงาน ขณะที่แบงกิ้ง-เทเลคอม กลับมาคึกคักอีกครั้งรับยุค Digital Banking

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า JobsDB หรือ จ๊อบส์ ดีบี ได้จัดทำรายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2564 ใน 4 ระดับงาน ประกอบด้วย 1. ระดับเจ้าหน้าที่ 2. ระดับหัวหน้างาน 3. ระดับผู้จัดการ และ 4. ระดับผู้บริหาร โดยพบข้อมูลฐานเงินเดือนต่ำที่สุด-สูงที่สุดแบ่งได้ตามนี้

ระดับเจ้าหน้าที่ หรือ Officer Level มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด

1. สายงานไอที 23,225 ถึง 41,122 บาท
2. สายงานบริการเฉพาะทาง 22,872 ถึง 39,331 บาท
3. สายงานโทรคมนาคม 22,785 ถึง 38,612 บาท
4. สายงานบริการด้านการแพทย์ 21,945 ถึง 37,320 บาท
5. สายงานอีคอมเมิร์ซ 21,599 ถึง 35,283 บาท
6. สายงานวิศวกรรม 21,406 ถึง 35,571 บาท
7. สายงานธนาคาร 21,036 ถึง 37,623 บาท
8. สายงานประกันภัย 21,025 ถึง 34,860 บาท
9. สายงานจัดซื้อ 20,829 ถึง 33,442 บาท
10. สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ระหว่าง 20,524 ถึง 32,589 บาท

ระดับหัวหน้างาน หรือ Supervisor Level มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด

1. สายงานอีคอมเมิร์ซ 36,857 ถึง 64,787 บาท
2. สายงานโทรคมนาคม 36,541 ถึง 67,134 บาท
3. สายงานไอที 36,522 ถึง 66,920 บาท
4. สายงานบริการเฉพาะทาง 35,962 ถึง 63,888 บาท
5. สายงานประกันภัย 35,802 ถึง 63,790 บาท
6. สายงานบัญชี 35,252 ถึง 58,403 บาท
7. สายงานธนาคาร 35,124 ถึง 64,460 บาท
8. สายงานขนส่ง 35,049 ถึง 55,624 บาท
9. สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ 35,037 ถึง 59,943 บาท
10. สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล 34,919 ถึง 56,372 บาท

ระดับผู้จัดการ หรือ Manager Level มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด

1. สายงานประกันภัย 55,762 ถึง 90,716 บาท
2. สายงานไอที 54,435 ถึง 93,324 บาท
3. สายงานธนาคาร 52,993 ถึง 94,481 บาท
4. สายงานโทรคมนาคม 52,353 ถึง 94,607 บาท
5. สายงานบริการเฉพาะทาง 52,274 ถึง 90,941 บาท
6. สายงานบัญชี 52,061 ถึง 86,158 บาท
7. สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล 51,803 ถึง 85,079 บาท
8. สายงานวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยพัฒนา 51,615 ถึง 88,427 บาท
9. สายงานขนส่ง 51,302 ถึง 80,680 บาท
10. สายงานวิศวกรรม 51,237 ถึง 84,776 บาท

ระดับผู้บริหาร หรือ Top Level มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด

1. สายงานบริการเฉพาะทาง 113,563 ถึง 164,071 บาท
2. สายงานอีคอมเมิร์ซ 113,271 ถึง 161,588 บาท
3. สายงานธนาคาร 112,917 ถึง 165,114 บาท
4. สายงานวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยพัฒนา 109,726 ถึง 160,753 บาท
5. สายงานการผลิต 109,566 ถึง 161,045 บาท
6. สายงานบริการด้านการแพทย์ 106,630 ถึง 158,478 บาท
7. สายงานไอที 105,135 ถึง 160,033 บาท
8. สายงานบัญชี 104,978 ถึง 159,970 บาท
9. สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล 104,714 ถึง 156,134 บาท
10. สายงานวิศวกรรม 102,298 ถึง 153,763 บาท

ทั้งนี้ พรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สายงานไอที-ดิจิทัล ทุกระดับงานไต่อันดับขึ้นเมื่อเทียบกับผลการสำรวจเมื่อ 2 ปีก่อน โดยเฉพาะในระดับเจ้าหน้าที่ หรือ Officer Level ที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 จากอันดับ 3

อีกทั้งระดับหัวหน้างาน หรือ Supervisor Level และระดับผู้บริหาร หรือ Top Level ที่ติดโผสายงานหน้าใหม่ที่มีเงินเดือนสูง จากที่เคยอยู่ในอันดับ 13 และ 12 ตามลำดับ ในเวลาเพียง 2 ปี ตอกย้ำให้เห็นถึงความต้องการคนทำงานจากผลของการปฏิรูปและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สายงานที่น่าจับตามอง ได้แก่ สายงานโทรคมนาคม ที่ขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 5 ในระดับเจ้าหน้าที่ ระดับหัวหน้างาน และระดับผู้จัดการ รวมถึงสายงานธนาคาร ที่ปรับขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของรายงานในทุกระดับงาน

โดยสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตของทั้ง 2 สายงานหลังถูก Digital Disruption เช่นกัน เห็นได้จากธนาคารต่างๆ ที่หันมาให้ความสำคัญกับ Digital Banking จนมียอดธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และปรับรูปแบบการให้บริการของธนาคารสู่ดิจิทัลเต็มตัว

ทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้สายงานธนาคาร มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านไอที การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างบริการใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาระบบ Digital Banking ส่วนงานโทรคมนาคมนั้นก็พบว่า ไม่ได้มีเพียงแค่องค์กรยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่มีสถิติฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น แต่ยังรวมถึงองค์กรขนาดกลางและเล็ก ที่ลงสนามแข่งขันเพื่อแย่งชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีมาช่วยพัฒนารากฐานระบบต่างๆ ขององค์กรในอนาคต

นอกจากนี้ JobsDB ยังพบว่าความต้องการแรงงานประจำปี 2563 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการกลับมาของหลายภาคธุรกิจในปี 64 โดย 10 อันดับสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด มีดังนี้
1. สายงานไอที 19%
2. สายงานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 17%
3. สายงานวิศวกรรม 10%
4. สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ 8%
5. สายงานบัญชี 7%
6. สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล 7%
7. สายงานธนาคาร 5%
8. สายงานการผลิต 3%
9. สายงานขนส่ง 3%
10. สายงานบริการเฉพาะทาง 2%